logo

Projekt 010

cena: 60 800,00 zł netto

Altana prostokątna z grillowędzarnią, domek narzędziowy, sauna + jacuzzi
Cena altany:
60 800 zł netto
74 784 zł brutto
Cena nie zawiera sauny

Styl: pełne rzeźbienie
Materiał: drewno sosnowe
Dach: boazeria pióro - wpust, papa, gont bitumiczny

Cena Grillowędzarni:
14 800 zł netto
18 204 zł brutto

Cena mebli:
2 900 zł netto
3 576 zł brutto